Keresés a szakkatalogusban
Page: / ceg-adatlap / 4
Cég adatlap!
Adatok
divider
Magyar-Kínai Baráti Társaság
1062 Budapest Bajza utca 54
A Magyar-Kínai Baráti Társaság (MKBT) 1959-ben alakult meg. Elnöke Dr. Molnár Erik akadémikus, főtitkára pedig Dr. Galla Endre, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kara Kínai Tanszékének tanára volt. A Társaság tevékenysége 1963 után – a két ország közötti politikai kapcsolatok megromlása miatt – fokozatosan megszűnt. Újjászervezésére 1988 nyarán került sor, a két ország közötti kapcsolatok teljes körű normalizálódását követően. A kezdeményezők többnyire azokból a szakemberekből, tudósokból és újságírókból kerültek ki, akik korábban már jártak Kínában, s így közvetlenül is megismerkedhettek a kínai kultúrával és a kínai emberekkel. Taglétszáma meghaladja a kétszázat. Célja a kínai nép történelmének, kultúrájának, eredményeinek bemutatása az ez iránt érdeklődők számára, valamint a magyar kultúra megismertetése és terjesztésének elősegítése Kínában, továbbá a „népi diplomácia” sajátos eszközeivel a baráti együttműködés és a közvetlen személyi kapcsolatok előmozdítása a társadalmi élet valamennyi területén. Tevékenysége: tudományos és ismeretterjesztő előadások szervezése és lebonyolítása; baráti találkozók és kölcsönös látogatások szervezése és lebonyolítása, önképzés, kapcsolattartás a Magyarországon és a világ különböző részein élő kínaiak kulturális szervezeteivel, valamint a hasonló céllal létrehozott társaságaikkal. Az MKBT alapító tagja a „Nemzetek Háza – a Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetségének”, rendezvényei túlnyomó részét e szövetség székházában tartja, havi egy-két alkalommal.
azsiamania-logo